Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: TESTIMO Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 27, 44-100 Gliwice NIP 6312681697, REGON 380967851.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wincentego Pola 27, 44-100 Gliwice lub email: kontakt@mysticstore.pl, lub telefonicznie pod numerem 533338148 w dniach od poniedziałku  do piątku w godzinach od 8 do 16.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), f) RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Prawnie uzasadnione interesy polegają na oferowaniu klientom produktów i usług.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu sprzedaży produktów w sklepie internetowym przez TESTIMO Sp. z o.o.,jak również wcelach statystycznych.
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one przez Panią/Pana udostępnione.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przez TESTIMO Sp. z o.o.przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
  • – kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@mysticstore.pl
  • – kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wincentego Pola 27, 44-100 Gliwice. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.