CZAS REALIZACJI

Produkty znajdujące się w sklepie wysyłane są najpóźniej w następnym dniu roboczym. W przypadku produktów personalizowanych, robionych na zamówienie, czas realizacji całego zamówienia może zająć do 10 dni roboczych.

WYSYŁKA

Wszystkie nasze produkty wysyłane są kurierem InPost bądź paczkomatem InPost.

Przesyłka InPost paczkomat: 8,99 zł

Przesyłka InPost kurier: 14,99 zł

REKLAMACJE I ZWROTY

Jeśli w momencie doręczenia paczki przez kuriera lub podczas odbioru z paczkomatu zauważono, że paczka jest uszkodzona – należy koniecznie zgłosić ten fakt kurierowi lub do obsługi klienta InPost, oraz skontaktować się z nami telefonicznie. Zachęcamy, aby wykonać zdjęcia potwierdzające aktualny stan przesyłki, a z kurierem spisać protokół szkody/reklamacji. Link do protokołu reklamacji: https://inpost.pl/reklamacja

  1. Biżuteria sprzedawana w naszym sklepie podlega rocznej gwarancji, która nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, tj. zerwania się łańcuszka, zarysowań czy pęknięć kamieni lub zawieszek. W celu złożenia reklamacji prosimy o opisanie problemu oraz przedstawienie wady, załączając jednocześnie zdjęcie wyraźnie przedstawiające wadę, i przesłanie tych informacji drogą elektroniczną na adres email: biuro@mysticstore.pl.
  2. Biżuteria wykonywana na indywidualne zamówienie nie podlega zwrotowi.
  3. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący będący Konsumentem może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
  4. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z osobą lub podmiotem niebędącym konsumentem, Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji, z tym że odpowiedzialność Sprzedawcy na zasadzie przepisów o rękojmi za wady rzeczy jest wyłączona. W takim wypadku nie stosuje się zapisów nin. Regulaminu odnoszących się do roszczeń Kupującego z tytułu rękojmi za wady.
  5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedawcy, Kupujący powinien przesłać informację o tym fakcie drogą listowną na adres Sprzedawcy lub poprzez e-mail na adres biuro@mysticstore.pl. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. W przypadkach, w których stwierdzenie wady wymaga dokonania oględzin Produktu, Sprzedawca ma prawo żądać przesłania reklamowanego Produktu na adres: Wincentego Pola 27, 44-100 Gliwice,
  6. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnionąSprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  7. Kupujący odbierając Zamówienie wysłane za pośrednictwem przesyłki kurierskiej jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
  8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie.
  9. Sprzedawca rozstrzygając reklamację bierze pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz żądania Klienta wskazane w reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie. Klient będący Konsumentem uprawniony jest także do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy, stosownie do przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi przy sprzedaży. W razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Kupujący zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.